• Share on Facebook
  • Share on Twitter

Indrajeet Pratap Singh Raja Bhaiyya

Indrajeet Pratap Singh Raja Bhaiyya played by Irrfan Khan in Idhar Gire